facebook
ins teleg  t :follow us

فن های سانتریفوژ تولیدی شرکت پارس فن هونام به پنج دسته کلی تقسیم بندی  می شوند:

      1- فن سانتریفوژ

     فن سانتریفوژ با توجه به نوع طراحی آن ها توانایی تولید فشارهای بالا را دارند. این فن ها برای سیستم هایی که مقاومت در آن ها تغییر می کند مناسب می باشند. کلیه مدل های تولیدی این شرکت با اعمال تغییرات ساختاری، قابلیت انطباق با شرایط خاص عملکردی از قبیل حرارت بالا،محیط های ساینده، خورنده و مواردی که در آن ها خطر انفجار وجود دارد را دارا می باشند.
 
فن سانتریفوژ ( هواکش سانتریفوژ )

2- فن سانتریفوژ یوتیلیتی

     هواکش سانتریفیوژ یوتیلیتی بصورت فن دمنده (فن هوارسان) و فن مکنده ( اگزاست فن ) برای مصارفی که دبی جریان و فشار استاتیک کم و یا متوسط می باشد، مناسب است. حلزونی این مدل از فن ها در تمامی اندازه ها می توانند به حالت های مختلف موقعیت دریچه تخلیه تغییر وضعیت دهد. فلنج دهانه خروجی در تمامی حالت ها به غیر از حالت وزش به سمت پایین و زوایای رو به پایین موجود می باشد. فن یوتیلیتی از نوع تک ورودی می باشند و در دو کلاس سرعت ارائه می گردند. مدل های گرداننده مستقیم برای مصارف تهویه عمومی در اماکنی که فضا محدود هست بسیار مناسب می باشد .مدل های گرداننده تسمه ای برای تهویه عمومی از قبیل هواکش آشپز خانه ها و هود های تخلیه بخارات مناسب هستند. این مدل ها در انواع مختلف با پروانه های بکوارد و فوروارد که به صورت استاتیکی و دینامیکی بالانس می گردند، ارائه می شوند.

هواکش یوتیلیتی فوروارد
PFUD

فن سانتریفیوژ یوتیلیتی
پروانه فن از نوع فوروارد
فن هوارسان / اگزاست فن
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم
قطر پروانه فن:    25 الی 31 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    2,630~ 400
فشار استاتیک(inwg):    2~ 0

کاربرد: هواکش رستوران، اگزاست فن پارکینگ، هواکش استخر، سیستم تهویه و....

هواکش یوتیلیتی فوروارد
PFCV

فن سانتریفیوژ یوتیلیتی
پروانه فن از نوع فوروارد
فن هوارسان / اگزاست فن
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 93 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):     29,100~ 690
فشار استاتیک(inwg):    5~ 0

کاربرد: فن فشار مثبت راه پله، اگزاست فن پارکینگ، هواکش استخر، سیستم تهویه و....

هواکش یوتیلیتی بکوارد
PBCV
فن سانتریفیوژ یوتیلیتی
پروانه فن از نوع بکوارد
فن هوارسان / اگزاست فن
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    26 الی 93 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):     29,108~ 400
فشار استاتیک(inwg):    8~ 0

کاربرد: هواکش رستوران، اگزاست فن پارکینگ، هواکش استخر، سیستم تهویه و....


3- فن سانتریفیوژ کانالی ( فن کابینتی )

     فن سانتریفوژ کانالی اصولا برای گردش هوا درسیستم های گرمایشی، پالایش و تهویه هوا با فشار کم استفاده می شوند. آرایش ساختاری افقی و عمودی نصب آنها را آسان می سازد. سرعت کم و بازده بالای این مدل از فن ها عملکردی طولانی، مطمئن و آرام را فراهم می کند. پروانه هواکش سانتریفیوژ کانالی از نوع بکوارد بوده که با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

 

فن سانتریفوژ کابینتی
PDB

فن سانتریفوژ کانالی (فن سانتریفیوژ کابینتی)
پروانه فن از نوع فوروارد
فن دمنده کانالی
سیستم انتقال قدرت:   پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    20 الی 45 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    9,500~ 500
فشار استاتیک(inwg):    2~ 0

کاربرد:

 

فن سانتریفوژ کابینتي
PSI
فن سانتریفوژ کانالی (فن سانتریفوژ کابینتی)
پروانه فن از نوع بکوارد
فن هوارسان / اگزاست فن
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    20 الی 103 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    27,000~ 245
فشار استاتیک(inwg):    3.5~ 0

کاربرد:


فن سانتریفوژ کانالي

PTLC

 

فن سانتریفیوژ کانالی ( درون خطی )
پروانه فن از نوع بکوارد
فن هوارسان / اگزاست فن
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 225 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    221,000~ 750
فشار استاتیک(inwg):    9 ~ 0

کاربرد:
فن سانتریفوژ کابینتي

 


PSDB
فن سانتریفیوژ کانالی (فن سانتریفیوژ کابینتی)
پروانه فن از نوع بکوارد
فن هوارسان / اگزاست فن
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    20 الی 63 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    15,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    3~ 0

کاربرد:
 
 
 
4- فن سانتریفوژ انتقال مواد ( فن صنعتی )
 
     فن سانتریفیوژ انتقال مواد جهت مصارف صنعتی از جمله برای تخلیه هوای آلوده، انتقال مواد، کنترل آلودگی، گردش هوا و موارد دیگر طراحی شده اند. مدل های PMH در آرایش های 1 ، 4 ، 8 ، 9 و 10 موجود می باشند. تنوع وسیع لوازم جانبی این فن ها، آنها را برای تطبیق با مصارف گوناگون  آماده می سازد. پروانه فن سانتریفوژ انتقال مواد از نوع بکوارد و رادیال بوده و با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردند. ساختار این نوع از پروانه ها آن ها را برای انتقال مواد گرانولی و الیاف مناسب می سازد.

 

فن سانتریفوژ رادیال - انتقال مواد
PMH

فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    60,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای مواد درشت، چسبنده، سنگین و یا ساینده و ....

فن سانتریفوژ بکوارد- انتقال مواد
PMHA
فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    56,000~ 250
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: مناسب برای انتقال هوای نسبتا تمیز، اگزاست دود، اگزاست بخارات و هوا با آلودگی کم و...

فن سانتریفوژ رادیال - فن صنعتي
PMHB

فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    65,000~ 250
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0

کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای انتقال مواد رشته ای، فیبری و طولانی

فن سانتریفوژ بکوارد- فن صنعتي
PMHR
فن سانتریفیوژ صنعتی
(فن سانتریفوژ انتقال مواد)

پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    31 الی 130 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    60,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    27~ 0
کاربرد: فن سانتریفوژ انتقال مواد مناسب برای مواد درشت، چسبنده، سنگین و یا ساینده


5- فن سانتریفوژ فشار بالا

     فن سانتریفیوژ فشار به صورت فن دمنده و فن مکنده برای مصارفی که در آن ها دبی های کم با متوسط در فشار های بالا انتقال می یابند، مناسب می باشد. فن فشار قوی برای مصارف صنعتی از قبیل دم کوره، انتقال مواد و ... مناسب می باشند. پروانه فن های فشار قوی از نوع بکوارد یا رادیال بوده که به با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی ارائه می گردد.

 

فن سانتریفیوژ فشار ( دم کوره )
PHTBR
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    26 الی 90 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    10,100~ 160
فشار استاتیک(inwg):    70~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره )
PHTBS

فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    37 الی 67 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    5,400~ 0
فشار استاتیک(inwg):    57~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

 

فن سانتریفیوژ فشار ( دم کوره )
PHTBA
فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    26 الی 82 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    28,700~ 360
فشار استاتیک(inwg):    70~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHBH

فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    71 الی 185 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    75,000~ 700
فشار استاتیک(inwg):    100~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

 


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMBO
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع رادیال
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    18,000~ 400
فشار استاتیک(inwg):    170~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

 


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMBR
فن سانتریفوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    18,000~ 550
فشار استاتیک(inwg):    180~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...

 


فن سانتریفوژ فشار ( دم کوره - انتقال مواد )
PHMB
فن سانتریفیوژ فشار
پروانه فن از نوع بکوارد
تک ورودی
سیستم انتقال قدرت:   مستقیم / پولی و تسمه
قطر پروانه فن:    50 الی 150 سانتیمتر
ظرفیت هوادهی/ اگزاست (CFM):    20,000~ 300
فشار استاتیک(inwg):    160~ 0

کاربرد: انتقال مواد، دم کوره، هوارسان، ایر اسلاید، دمنده، مکنده و ...
 
 
 

6- فن پلنوم 

این مدل از فن ها از نوع فن های بدون هاوزینگ می باشند و در سیستم های پلنوم از قبیل دستگاه های انتقال هوا به کار می روند. فن فشار درون محفظه ای را که در آن کار می کند  تنظیم می کند، به طوری که کانال ها می توانند به طور مستقیم به محفظه متصل شوند. این فن ها به دلیل حذف حلزونی و اتصالات کانال در دهانه خروجی، فضای کمتری را اشغال می کنند.

فن پلنوم

Backward Inclined
Belt Drive
Wheel Sizes: 12” - 73”
Capacity: 900 - 19,230 CFM
Static Pressure: 1” - 12.0”
PPF-D
Plenum Systems
Built Up Air Handlers
Custom Air Handlersفن پلنوم

Backward Inclined
Direct Drive
Wheel Sizes: 15” - 73”
Capacity: 900 - 19,230 CFM
Static Pressure: 1” - 12.0”
PPF-B
Plenum Systems
Built Up Air Handlers
Custom Air Handlers

پارس فن هونام تولید کننده و فروشنده انواع فن سانتریفیوژ، فن حلزونی، فن دمنده، فن هوارسان، فن مکنده، اگزاست فن، فن تهویه، هواکش سانتریفوژ، هواکش رستوران،فن پارکینگ، هواکش استخر با بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی
(سازنده انواع فن، هواکش ، طراح و مجری سیستم تهویه )

 

تماس با ما

     02146849137-02146849403
 mail   h.parsfan@yahoo.com

 adress  تهران ، کیلومتر 17 جاده مخصوص تهران - کرج ،  بلوار  

              کرمان خودرو،  بعد از پل کفش ملی ، خیابان سالمندان،  

            خیابان توانبخشی،  جنب مجتمع سالمندان بخش مردان ،   

            خیابان نخست، پلاک    6

 02146849133

آدرس ما در گوگل

 facebook  t  

تمامی حقوق این سایت نزد پارس فن هونام محفوظ است.