پارس فن هونام

طراح و سازنده انواع فن، هواکش، طراح و مجری انواع سیستم های تهویه

آرایش فن سانتریفیوژ

آرایش فن سانتریفیوژ

آرایش فن سانتریفیوژ

آرایش فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ چیست ؟

این دسته از فن ها همان فن های سانتریفیوژ یا حلزونی شکل می باشند. که به وسیله نیروی گریز از مرکز هوا را به جریان می اندازد. در این فن ها جریان هوا عمود بر محور فن می باشد و همین امر باعث حرکت دورانی جریان هوا می شود. ( منظور از نیروی گریز از مرکز نیرویی است که اجسامی که در حال حرکت دورانی می باشند را به خارج ا ز این مسیر حرکت سوق می دهد. علت این امر تمایل اجسام به حرکت در مسیر مستقیم می باشد.)

فن سانتریفیوژ یکی از متداول ترین انواع فن صنعتی می باشد که به طور معمول در محیط هایی با فشار استاتیکی بالا و در فضاهای صنعتی کانال کشی شده به کار گرفته می شود. جهت حرکت هوا، بخارات و انواع گازها در یک سیستم تهویه و غلبه بر افت های موجود در سیستم از فن سانتریفیوژ استفاده می شود .

در شرکت پارس فن هونام ساخت انواع مختلف فن سانتریفیوژ و همچنین تعمیر و پشتیبانی فن سانتریفیوژ با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا توسط متخصصان زبر دست با کیفیت عالی انجام می شود .

انواع آرایش فن سانتریفیوژ

 آرایش انواع مختلف فن سانتریفوژ توسط استاندارد بین المللی AMCA تعیین شده است. مطابق با استاندارد 03-2404-99 پیکربندی فن با توجه به موقعیت قرار گیری فن و یاتاقان ها به صورت های زیر می باشد:

  • آرایش 1  (Arrangement 1-SWSI)

  • آرایش 2 (Arrangement 2-SWSI)

  • آرایش 3 (Arrangement 3-SWSI)

  • آرایش 4 (Arrangement 4-SWSI)

  • آرایش 7 (Arrangement 7-SWSI)

  • آرایش 7 (Arrangement 7-DWDI)

  • آرایش 8 (Arrangement 8-SWSI)

  • آرایش 9 (Arrangement 9-SWSI)

  • آرایش 10 (Arrangement 10-SWSI)

آرایش 1  (Arrangement 1-SWSI)

این آرایش مخصوص سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای می باشد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) نصب می شود. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی پایه ای جدا از بدنه فن سانتریفیوژ نصب  نمود ،  این آرایش را می توان همراه باکس ورودی (Inlet Box)  بکار برد.

آرایش 2 (Arrangement 2-SWSI)

این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) نصب می شود و یاتاقان ها بر روی تکیه گاهی طاقچه ای شکل به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین این آرایش را می توان همراه باکس ورودی بکار برد.

آرایش 3 (Arrangement 3-SWSI)

این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و در بین دو یاتاقان نصب می شود و یاتاقان ها به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی تکیه گاه های مستقل نصب نمود.

آرایش 3 دوبل (Arrangement 3-DWDI)

این آرایش را می توان برای سیستم های گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار برد. در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و در بین دو یاتاقان نصب می شود و یاتاقان ها به هاوزینگ (حلزونی) فن متصل می شوند. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی تکیه گاه های مستقل نصب و همراه با باکس ورودی بکار برد.

  آرایش 4 (Arrangement 4-SWSI)

این آرایش مخصوص سیستم گرداننده مستقیم می باشد. در این حالت پروانه مستقیما بر روی محور گرداننده موتور نصب می شود. در این حالت فن فاقد یاتاقان بوده و موتور بر روی تکیه گاهی نصب می شود. این آرایش را می توان همراه با باکس ورودی نیز بکار برد.

آرایش 7 (Arrangement 7-SWSI)

این آرایش مخصوص سیستم گرداننده کوپلینگی می باشد. بطور کلی پیکربندی این حالت شبیه به آرایش 3 همراه با یک پایه برای گرداننده می باشد. همچنین می توان یا تاقان ها را بر روی پایه هایی مستقل نصب و همراه با باکس ورودی به کار برد.

آرایش 7 (Arrangement 7-DWDI)

این آرایش مخصوص سیستم گرداننده کوپلینگی می باشد. بطور کلی پیکربندی این حالت شبیه به آرایش 3 همراه با یک پایه برای گرداننده می باشد. همچنین می توان یا تاقان ها را بر روی پایه هایی مستقل نصب و همراه با باکس ورودی به کار برد.

آرایش 8 (Arrangement 8-SWSI)

این آرایش مخصوص سیستم گرداننده مستقیم می باشد.این آرایش بطور کلی شبیه به آرایش 1 همراه با یک پایه برای موتور می باشد. همچنین می توان یاتاقان ها را بر روی پایه ای مستقل و همراه با باکس ورودی بکار برد.

  آرایش 9 (Arrangement 9-SWSI)

این آرایش مخصوص سیستم گرداننده تسمه ای می باشد.در این آرایش پروانه بر روی محور گرداننده (shaft) و یاتاقان ها بر روی پایه یاتاقان نصب می شود.در این حالت موتور در خارج از پایه یاتاقان نصب می شود.این آرایش را می توان همراه باکس ورودی بکار برد.

  آرایش 10 (Arrangement 10-SWSI)

این حالت مخصوص سیستم گرداننده تسمه ای می باشد.این آرایش بطور کلی همانند آرایش 9 بوده با این تفاوت که موتور در داخل پایه یاتاقان نصب می شود. همچنین می توان از باکس ورودی استفاده نمود.

مزایا و معایب انواع آرایش فن سانتریفیوژ

آرایش1  (Arrangement 1)

از مزایای این پیکربندی تطبیق پذیری فن می باشد. در این حالت فن می تواند به صورت گرداننده مستقیم و یا با موتوری که بر روی یک پایه جدا نصب می شود به صورت تسمه ای باشد. به دلیل این که یاتاقان ها در خارج از جریان هوا قرار می گیرند ، عملکرد فن در دماهای بالا امکان پذیر است. در صورت استفاده از سیستم گرداننده تسمه ای می توان سرعت فن را در مواقع لزوم تغییر داد.

آرایش 2  (Arrangement 2)

همانند آرایش 1 می توان آن را به دو صورت تسمه ای و مستقیم بکار برد. حالت تسمه ای آن تنظیم سرعت فن را براحتی امکان پذیر می نماید. در این پیکربندی ابعاد فن به دلیل کوچک بودن پایه یاتاقان ها، کاهش می یابد. پایه یاتاقان کوچک در سرعت های بالا مقاومت کمتری دارد و در نتیجه استفاده از این آرایش فقط در سرعت های پایین امکان پذیر است. در این آرایش موتور به صورت یکپارچه و یا به صورت جداگانه بر روی پایه ای که آماده شده است نصب می شود.

آرایش 3  (Arrangement 3)

این پیکربندی فاقد پایه می باشد. یاتاقان ها یکی در سمت دهانه ورودی فن و یکی در سمت موتور نصب می شود و بنابراین سطح اتکای کمتری دارند. این آرایش می تواند به دو صورت گرداننده مستقیم و تسمه ای بکار رود. یاتاقان ها به دلیل اینکه در داخل جریان هوا قرار می گیرند محدودیت دما تا حداکثر 130oF را ایجاد می کند. با استفاده از باکس ورودی می توان یاتاقان ها را از جریان هوا خارج نمود ولی در این حالت باید سطح اتکای یاتاقان ها افزایش یابد. موتور باید به صورت جداگانه و یا به صورت یکپارچه بر روی پایه ای که برای آن آماده شده نصب گردد.

آرایش 4  (Arrangement 4)

ابعاد فن به دلیل اینکه پروانه مستقیما بر روی موتور نصب می شود کاهش می یابد اما به این دلیل که دمای جریان گاز مستقیما به موتور منتقل می شود، محدودیت جریان تا حد اکثر دمای 180oF را ایجاد می کند. عموما این آرایش برای فن هایی با پروانه کوچک بکار می رود.

آرایش 7  (Arrangement 7)

همانند آرایش 3، آرایش 7 نیز پایه یاتاقان ندارد و سطح اتکای یاتاقان ها پایین می باشد. در مواردی که از باکس ورودی استفاده نمی شود محدودیت دما تا حداکثر 130oF وجود دارد. ممکن است یک پایه برای موتور در سازه فن در نظر گرفته شود.

آرایش 8  (Arrangement 8)

این آرایش را می توان همانند آرایش 1 در دماهای بالا بکار برد. در این پیکربندی پایه موتور بر روی بدنه فن در نظر گرفته می شود.

آرایش 9  (Arrangement 9)

از آنجایی که سیستم گرداننده به صورت تسمه ای می باشد، امکان تغییر سرعت فن وجود دارد. در این پیکربندی برای اینکه ابعاد دستگاه کوچک گردد، موتور در پهلوی پایه یاتاقان نصب می شود. موتور های بزرگ را بدون در نظر گرفتن تمهیدات خاصی نمی توان نصب نمود.

آرایش 10  (Arrangement 10)

این آرایش مزایای دستگاه های گرداننده تسمه ای را دارد. موتور فن در یک طراحی فشرده درون پایه یاتاقان نصب می شود. این پیکربندی معمولا برای فن ها و موتورهای کوچک تا متوسط بکار می رود.

و اما شرکت پارس فن هونام

نیازهای متنوع صنایع را درک می کند و موارد زیر را مد نظر قرار مید هد :

طراحی سفارشی :

نکته مهم: شرکت پارس فن هونام  فقط فهرست‌ها را ارائه نمی‌کند، بلکه راه‌حل‌هایی را بر اساس نیازهای خاص صنعت طراحی می‌کند.

پشتیبانی پس از فروش :

نکته مهم: پشتیبانی پس از خرید بسیار مهم است.شرکت پارس فن هونام اطمینان می دهد که مشتریان می توانند به نکات تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی و توصیه های متخصص دسترسی داشته باشند.

منابع آموزشی برجسته: 

شرکت پارس فن هونام بینش، مقالات و تحقیقاتی را در مورد جدیدترین فناوری‌های فن ارائه می‌دهد و به صنایع کمک می‌کند به‌روز بمانند.

بینش پایداری :

نکته مهم: با تاکید روزافزون بر پایداری، شرکت پارس فن هونام ، صنایع  مختلف را در انتخاب فن های کم مصرف راهنمایی می کند و اثرات زیست محیطی آنها را کاهش می دهد.

چگونه پارس فن هونام می تواند به شما کمک کند ؟

شرکت پارس فن هونام با فراهم آوردن گزینه‌های فراوانی که می‌توانید از بین آن‌ها انتخاب کنید، شما را در انتخاب فن ایده آل و با کیفیت یاری می کند.انتخاب فن صنعتی ایده ال و مورد نظر دشوار است . اینجاست که پارس فن هونام ارزشمند است. این شرکت با پایگاه داده گسترده و تخصص خود، به مشتریان خود کمک می‌کند تا فن ایده‌آل را متناسب با نیازهای خاص صنعت خود مقایسه، انتخاب و تهیه کنند.

مطالعه بیشتر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
پیمایش به بالا